• 7 ماه پیش

  • 6

  • 09:40

رگ شــــیطان | قسمت سوم | قوانین و پروتکل‌های رهبران یهود

رادیـو مٌـــقَــدَّسْ
0
توضیحات


00:44 | فرق کتاب «تورات» و «تلمود» چیست؟

01:35 | اگر شیطان رئيس‌جمهور می‌شد چه قوانینی وضع می‌کرد؟

04:55 | ترویج بی‌بندوباری یکی از اصول است

07:42 | حق با کسی است که قدرت دارد


🎙| با بیان استاد حـکیـمـی


📎 | #اسرائیل_شناسی

📎 | #طوفان_الاقصی

📎 | #هشتگ_منبرshenoto-ads
shenoto-ads