• 6 ماه پیش

  • 2

  • 07:39

رگ شــــیطان | قسمت اول | حسادت و نژادپرستی در یهود

رادیـو مٌـــقَــدَّسْ
0
0
0

رگ شــــیطان | قسمت اول | حسادت و نژادپرستی در یهود

رادیـو مٌـــقَــدَّسْ
  • 07:39

  • 2

  • 6 ماه پیش

توضیحات

بررسی روحیات و عقائد قوم بنی اسرائیل


1️⃣ جلسه اول | حسادت و نژادپرستی قوم بنی‌اسرائیل


01:04 | علّت مهاجرت یهودیان به عربستان

02:06 | امید یهودیان برای پیروزی، بعثت پیامبر بود

03:37 | عقائد انحرافی اسرائیل و اشغال فلسطین

05:14 | یهود دین را فروخت و دنیا را خرید.


🎙| با بیان استاد حـکیـمـی


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads