• 6 ماه پیش

  • 2

  • 07:38

رگ شــــیطان | قسمت دوم | شدّت نژادپرستی یهودیان

رادیـو مٌـــقَــدَّسْ
0
0
0

رگ شــــیطان | قسمت دوم | شدّت نژادپرستی یهودیان

رادیـو مٌـــقَــدَّسْ
  • 07:38

  • 2

  • 6 ماه پیش

توضیحات

🔆| بررسی روحیات و عقائد قوم بنی‌اسرائیل


1️⃣ جلسه دوم | شدّت نژادپرستی اسرائیل


00:40 | انحرافات اسرائیل ریشه در تاریخ دارد

01:29 | یهود خودشان را فرزندان خدا می‌دانند.

03:23 | تحولات انحرافات یهود با گذشت زمان

05:04 | ارواح غیریهودیان از شیطان است.


🎙| با بیان استاد حـکیـمـیبا صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads