• 3 ماه پیش

  • 73

  • 18:03

آیا باید دائما از خداوند طلب بخشش کنیم؟

قوانین جهان برای موفقیت؛ استاد عباس منش
0
0
0

آیا باید دائما از خداوند طلب بخشش کنیم؟

قوانین جهان برای موفقیت؛ استاد عباس منش
  • 18:03

  • 73

  • 3 ماه پیش

توضیحات

چرا در هنگام دعا خواندن‌، مرتباً باید حالت بخشش خواستن از خدا را داشته باشیم؟

چرا وقتی تو مسیر خدا حرکت می‌کنیم‌ و مثل یک دوست کاربلد‌، از او برای هدایت به سمت خواسته‌هامان راهنمایی می‌خواهیم‌، همش باید از او عذر خواهی کنیم؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads