• 4 ماه پیش

  • 76

  • 16:36
  • 16:36

  • 76

  • 4 ماه پیش

توضیحات

به جای اینکه بخواهی دیگران مسائلت را حل کنند‌، قانون زندگی را یاد بگیر و خودت حلال مسئله شو


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads