• 4 ماه پیش

  • 46

  • 16:42

آیا لازمه برای رسیدن به خواسته هام دیگران رو تغییر بدم؟

قوانین جهان برای موفقیت؛ استاد عباس منش
0
0
0

آیا لازمه برای رسیدن به خواسته هام دیگران رو تغییر بدم؟

قوانین جهان برای موفقیت؛ استاد عباس منش
  • 16:42

  • 46

  • 4 ماه پیش

توضیحات

وقتی خواسته ی من به تغییر فکر دیگران بستگی دارد‌، چگونه باید دیگران را با خودم همراه کنم؟با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads