• 8 ماه پیش

  • 20

  • 30:46

مدیر عامل (مدیر ارشد اجرایی) -بخش آغازین

راب
1
توضیحات

🐌: بنیانگذار و هم بنیانگذاردر استارتاپ کیست؟

🐌: تعاریف‌ مختلف از علم مدیریت (5 مورد)

🐌: اسامی مترادف مدیر(فارسی و انگلیسی)

🐌: مدل گیلویک POSDCORB

*   Planning (برنامه‌ریزی)

*   Organizing (سازماندهی)

*   Staffing (پرسنلی)

*   Directing (رهبری)

*   Coordinating (هماهنگی)

*   Reporting (گزارش‌دهی)

*   Budgeting (بودجه‌بندی)

🐌: مدل مدیریتی راب ✅ راب ساکت!!!

*   🔘 رهبری

*   🔘 انگیزش

*   🔘 برنامه ریزی

*   🔘 سازماندهی

*   🔘 اطلاعات

*   🔘 کنترل

*   🔘 توسعهآهنگ ها:


Francis Goya - (Everything I Do) I Do It For You

Shadows - the Girl in red

Elton John - Cheldorado

Paul Mauriat - Sur Un Air Du Vivaldi


کاپیتان علیرضا مهدی پور

کانال تلگرامی پادکست راب

https://t.me/CRMAlim


Linkedin 👇

https://www.linkedin.com/in/mehdipouralireza


با صدای
علیرضامهدیپور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز