• 9 ماه پیش

  • 33

  • 41:15

مدیریت از منظر حکیم توس

راب
2
2
3

مدیریت از منظر حکیم توس

راب
  • 41:15

  • 33

  • 9 ماه پیش

توضیحات

سر تخت شاهی بپیچد سه کار..........نخستین ز بیدادگر شهریار

دگر آنک بی‌سود را برکشد.................ز مرد هنرمند سر درکشد

سه دیگر که با گنج خویشی کند......به دینار کوشد که بیشی کند


استاد علیرضا شجاع پور: 

به پسر عزیز تر از جانم بهادر که با کنجکاوی های کودکانه وزیرکانه خود در مورد چگونگی مرگ سهراب و رستم ، انگیزهء سرودن این شعر شد.

خواب می دیدم ...


(((ادامه ی شعر و توضیحات تکمیلی)))

در کانال تلگرامی پادکست راب با آیدی ذیل:

@CRMAlim

با صدای
علیرضامهدیپور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز