• 8 ماه پیش

  • 26

  • 01:06:21

نسل z چه می گویند؟

راب
1
1
1

نسل z چه می گویند؟

راب
  • 01:06:21

  • 26

  • 8 ماه پیش

توضیحات

گپ وگفتی صمیمی با نگار نازنین و نیمای عزیز؛


پیرامون دیدگاه نسل زد در مورد مدیریت و شرایط محیط کار مطلوب


با صدای
علیرضامهدیپور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز