• 5 ماه پیش

  • 0

  • 07:35

مرگ آخرین مرحله رشد قسمت پنجم

لیمفوپاد
0
0
0

مرگ آخرین مرحله رشد قسمت پنجم

لیمفوپاد
  • 07:35

  • 0

  • 5 ماه پیش

توضیحات

ادامه ی بررسی کتاب مرگ آخرین مرحله ی رشد، ارتباط بین پزشک و بیمار در موضوع مرگ


با صدای
مهزیار
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads