• 4 ماه پیش

  • 98

  • 13:41

۲۸-خودشناسی به روش المنت

تیوان
1
1
0

۲۸-خودشناسی به روش المنت

تیوان
  • 13:41

  • 98

  • 4 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت هم درباره یک مدل خودشناسی صحبت کردم که توسط آقای سر کن رابینسون در کتاب المنت معرفی شده

عنوان کتاب :المنت: چگونه با یافتن علاقه‌ی قلبی خود و وقف خویش به آن هر چیز رنگ دیگری بخود با صدای
سید حامد موسوی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads