• 9 ماه پیش

  • 36

  • 27:52

ماهیگیری در آسانسور - بخش آغازین(1از2)

راب
0
توضیحات

پیچ دک (Pitch Deck) بخش آغازین

خطای سوگیری بقا

پیچ دک (Pitch Deck) چیست؟

هدف اصلی پیچ دک چیست؟

چیدمان یک پیچ دک:

·       مقدمه/مشکل/راه حل/چرا الان؟/چه می خواهید؟/تماس

·       بازار هدف/ امور مالی

·       رقابت و مزیت

·       رشد یادرآمد /نقشه راه

·       تاریخچه شخصی و تیم

یک ارایه استارتاپی ایده‌ آل چه ارایه ای است؟


با صدای
علیرضامهدیپور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز