• 10 ماه پیش

  • 9

  • 07:30

پرواز تا خدا

آخرین تکیه گاه
0
0
0

پرواز تا خدا

آخرین تکیه گاه
  • 07:30

  • 9

  • 10 ماه پیش

توضیحات

آخرین تکیه گاه :: شماره 9


در این اپیزود می شنویم :


پرواز تا خدا (تقوا تقوا تقوا)::

تقوا ، عمل . ما چمامون رو می بندیم میگوییم علی برای خودش گفته ما اعتقاد نداریم ،بعد وصیت می کنیم مارا در نجف خاک کنند و همه مشکلات حل می شود...

(استاد ، شهید مطهری)

رهبر انقلاب::

یک راهی را باز می کنن میگن این راه امنیت است...


ما به او نور میدهیم که میفهمد راه را از چاه...

(استاد محسن قرائتی)


پرسش ::

شما کدام راه را انتخاب می کنین؟ راهی منتهی به نور یا راهی منتهی به ظلمت . منحرف نشید...


دانشپاد؛ رادیو اینترنتی دانشگاهیان

منتظر صدای گرم تان هستیم...


با صدای
استاد محسن قرائتی
استاد ، شهید مطهری
رهبر انقلاب
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز