• 10 ماه پیش

  • 8

  • 09:59

میهمان غفران تو هستیم

آخرین تکیه گاه
0
0
0

میهمان غفران تو هستیم

آخرین تکیه گاه
  • 09:59

  • 8

  • 10 ماه پیش

توضیحات

آخرین تکیه گاه :: شماره 8


در این اپیزود می شنویم :


میهمان غفران تو هستیم::

امروز جاهلیم،امروز نمیدونیم چه آتشی رو سوزاندیم، فردا می فهمیم، فردا جرم هامان را می فهمیم....

(استاد علی صفایی حائری)

رهبر انقلاب::

این فرصتی است برای انجام کار در راه خدا...

خط امام::

ما باید باهم باشیم برای اطاعت خدا...


پرسش ::

اگر خداوند قلم به دست ما بدهد و بگوید خودت از خودت بنویس چه می کنیم؟

و نوای روح بخش محمد حسین پویانفر


دانشپاد؛ رادیو اینترنتی دانشگاهیان

منتظر صدای گرم تان هستیم...


با صدای
استاد علی صفایی حائری
رهبر انقلاب
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز