• 3 ماه پیش

  • 378

  • 08:14

مثل همه عصرها

رادیو نقطه
0
0
0

مثل همه عصرها

رادیو نقطه
  • 08:14

  • 378

  • 3 ماه پیش

توضیحات

خوانش داستان "مثل همه عصرها"

اپیزود دوم

نوشته: زویا پیرزاد

گویندگان: احسان یعقوبی، اعظم چلمقانی

تنظیم: امیر محمد اسماعیلی

ضبط در استودیو صدای نقطه

کاری از هنرجویان باشگاه صدای رادیو نقطه


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز