• 11 ماه پیش

  • 494

  • 08:14

مثل همه عصرها

رادیو نقطه
0
توضیحات

خوانش داستان "مثل همه عصرها"

اپیزود دوم

نوشته: زویا پیرزاد

گویندگان: احسان یعقوبی، اعظم چلمقانی

تنظیم: امیر محمد اسماعیلی

ضبط در استودیو صدای نقطه

کاری از هنرجویان باشگاه صدای رادیو نقطه


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز