• 3 سال پیش

  • 498

  • 14:56

مرد تنها(زندگی نگاره فرهاد مهراد)

رادیو نقطه
5
5
1

مرد تنها(زندگی نگاره فرهاد مهراد)

رادیو نقطه
  • 14:56

  • 498

  • 3 سال پیش

توضیحات
(زندگی نگاره فرهاد مهراد) به مناسبت ۲۹ دی ماه زاد روز فرهاد مهراد، مرد تنهای موسیقی ایران تنظیم و تدوین: #نفیسه_سادات_خدابین_فرد

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads