• 3 سال پیش

  • 257

  • 10:55

من ماسک می‌زنم

رادیو نقطه
0
0
0

من ماسک می‌زنم

رادیو نقطه
  • 10:55

  • 257

  • 3 سال پیش

توضیحات
4 اپیزود و 4 روایت از کرونا در این پادکست ممکن است کمی بخندیم و البته بیشتر فکر کنیم حامیان این پادکست سازمان امور دانشجویان دفتر مشاوره و سلامت و معاونت دانشجویی دانشگاه اصفهان

با صدای
مریم ابوالحسنی
آرمین ضیایی
شیوا علیرضایی
رضا پورقدیری
حمید سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads