• 3 ماه پیش

  • 8

  • 01:59:04

نشست هوش مصنوعی و تحولات دولت: در جستجوی تنظیم‌گری نوین

Rasta thinktank
0
0
0

نشست هوش مصنوعی و تحولات دولت: در جستجوی تنظیم‌گری نوین

Rasta thinktank
  • 01:59:04

  • 8

  • 3 ماه پیش

توضیحات

🔷 اندیشکده رستا با همکاری:


✅ کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو؛

✅ انستیتو داده بنیان؛

✅ انجمن حقوق شناسی؛


برگزار می‌کند.


⚡️ "هوش مصنوعی و تحولات دولت : 

در جستجوی تنظیم‌گری نوین" ⚡️


🔹 با حضور :


🎓 محمد جلالی [ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ دکترای حقوق از دانشگاه سوربن ]


🎓 امیرحسین صالحی [ مدیر کارگروه حقوق اندیشکده رستا ؛ دانشجوی دکتری حقوقِ دانشگاه آکسفورد ]


🎓 فاطمه عزیزمحمدی [ دانش آموخته دکتری حقوق از دانشگاه شهید بهشتی ]#اندیشکده_رستا با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads