• 1 سال پیش

  • 19

  • 47:53

حلقه دیزاین و پدیدارشناسی: خوانش کتاب طراحی اشیا روزمره(جلسه هشتم)

Rasta thinktank
0
0
0

حلقه دیزاین و پدیدارشناسی: خوانش کتاب طراحی اشیا روزمره(جلسه هشتم)

Rasta thinktank
  • 47:53

  • 19

  • 1 سال پیش

توضیحات

🔴 هم‌خوانی آنلاین کتاب 

   《طراحی اشیاء روزمره》

    اثر دونالد نورمن


🔸خوانشی تحلیلی از مناسبت طراحی و علوم شناختی🔸


 🎓 با حضور ابوطالب صفدری🎓

پژوهشگر پسادکترای فلسفه و علوم شناختی 

دانشگاه برمن آلمان / عضو اندیشکده رستا

.

.

#اندیشکده_رستا


با صدای
ابوطالب صفدری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads