• 5 ماه پیش

  • 7

  • 58:39

نشست بررسی وجوه فیلترینگ

Rasta thinktank
0
0
0

نشست بررسی وجوه فیلترینگ

Rasta thinktank
  • 58:39

  • 7

  • 5 ماه پیش

توضیحات

🔰 اندیشکده رستا برگزار می‌کند:


🔷 جلسه بررسی وجوه حقوقی، اخلاقی و فلسفی فیلترینگ 

 


🏷با حضور:


▪️ ابوطالب صفدری

[پژوهشگر پسادکتری فلسفه پدیدارشناسی / دانشگاه برمن آلمان] (مدیر کارگروه دیزاین و پدیدارشناسی اندیشکده رستا)


▪️ امیرحسین صالحی

[دانشجوی دکترای حقوق / دانشگاه آکسفورد ]#اندیشکده_رستا


با صدای
ابوطالب صفدری
امیرحسین صالحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads