• 11 ماه پیش

 • 38

 • 44:26

بوم مدل کسب وکار (بیزنس مدل کانواس)

راب
1
توضیحات

موضوع و هدف اپیزود:

بوم مدل کسب وکار/بوم مدل بیزنس/ بیزنس مدل کانواس/

BMC (Business Model Canvas)

مزایای بوم مدل کسب و کار

 • قابل فهم است
 • متمرکز است
 • انعطاف‌پذیر است
 • مشتری‌مدار است
 • نشان‌دهنده ارتباطات است
 • روان است

بخش ها و سوالات اصلی:

 1. بخش‌های مشتری (Customer Segments):
 2. گزاره ارزش (Value Proposition):
 3. کانال‌ها (Channels):
 4. روابط‌ مشتری (Customer Relationships):
 5. جریانات درآمد (Revenue Streams):
 6. منابع کلیدی (Key Resources):
 7. فعالیت‌های‌ کلیدی (Key Activities):
 8. شرکای‌ کلیدی (Key Partnership):
 9. ساختارهای‌ هزینه (Cost Structures):

========================================================================================================

جهت دسترسی به تصویر وتمپلیت بیزنس مدل کانواس

و سوالات مربوط به آن؛

به آدرس کانال تلگرامی پادکست راب مراجعه فرمایید.

آدرس: 

t.me/CRMAlim  

CRMAlim@


با صدای
علیرضامهدیپور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز