• 8 سال پیش

  • 37

  • 00:53

صلح...

ناهید E
2
2
1

صلح...

ناهید E
  • 00:53

  • 37

  • 8 سال پیش

توضیحات
اگر کسی رو دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد ... محو طبیعت می شود ... کمتر سخت می گیرد ... می بخشد ... می خندد... می خنداند ... و با خودش در یک صلح درونیست ... . . . https://telegram.me/LifeWithSmile صدا : ناهید

با صدای
ناهید
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads