• 8 سال پیش

  • 31

  • 01:28

زندگی ...

ناهید E
36
36
2

زندگی ...

ناهید E
  • 01:28

  • 31

  • 8 سال پیش

توضیحات
زندگی مثل یک کلاف کامواست ... از دستت که در برود... می شود یک کلاف سر درگم ... گره میخورد ... می پیچد به هم ... . . . https://telegram.me/LifeWithSmile صدا: ناهید

با صدای
ناهید
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads