• 8 سال پیش

  • 27

  • 00:52

او با توست ...

ناهید E
40
40
5

او با توست ...

ناهید E
  • 00:52

  • 27

  • 8 سال پیش

توضیحات
او باتوست ... زندگی چقدر متفاوت خواهد شد... وقتی دقیقا بدانیم که چه می خواهیم ... زندانی گذشته بودن کافیست ... از این پس معمار آینده ات باش ... . . . https://telegram.me/ LifeWithSmile صدا: ناهید

با صدای
ناهید
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads