• 4 ماه پیش

  • 4

  • 08:09

اپیزود 6پادکست شماره 34-تله زندگی (بی اعتمادی)

گروه صنعتی پاکشو
0
0
0

اپیزود 6پادکست شماره 34-تله زندگی (بی اعتمادی)

گروه صنعتی پاکشو
  • 08:09

  • 4

  • 4 ماه پیش

توضیحات

بهترین تعریف از طرحواره بی اعتمادی به این شکل بیان می‌شود که:« طرحواره بی اعتمادی و بدرفتاری، طرحواره‌ای است که در آن فرد به طور مستمر احساس می‌کند دیگران قصد ضربه زدن به او را دارند. چنین فردی معتقد است که دیگران قابل اعتماد نیستند و حتی افراد نزدیک او هم در روابط و رفتارهای خود صداقت ندارند.»

فردی که طرحواره بی اعتمادی و بد رفتاری را درون خودش دارد، نسبت به آدم‌های دور و بر خود بدگمان است زیرا تصور می‌کند که همه قصد سودجویی از او را دارند!با صدای
مهتاب مَلا

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads