• 4 ماه پیش

 • 24

 • 06:00

اپیزود 4 - پادکست شماره 34. تله زندگی (رها شدگی)

گروه صنعتی پاکشو
0
0
0

اپیزود 4 - پادکست شماره 34. تله زندگی (رها شدگی)

گروه صنعتی پاکشو
 • 06:00

 • 24

 • 4 ماه پیش

توضیحات

نشانه های طرحواره رهاشدگی

 • وابستگی بیش ازحد به افراد مهم زندگی
 • کنترل کنندگی
 • حسادت
 • رقابت با رقیب های عشقی
 • ناتوانی در جدایی های کوتاه مدت
 • اجتناب از روابط به دلیل ترس از تنها شدن و فقدانبا صدای
مهتاب مَلا

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads