• 9 ماه پیش

  • 1

  • 17:46

کارامل سی و هشتم: بدن آدمی، ایستگاه هواشناسی

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل سی و هشتم: بدن آدمی، ایستگاه هواشناسی

پادکست کارامل
  • 17:46

  • 1

  • 9 ماه پیش

توضیحات

اکثریت قریب به اتفاق ساکنان سیاره ما را می توان افراد حساس به هوا دانست. تنها بخش کوچکی از جمعیت جهان وقتی آب و هوا به طور چشمگیری تغییر می کند به هیچ وجه واکنش نشان نمی دهند. به عنوان یک قاعده ، اینها افرادی هستند که سلامت فولادین دارند و حتی اگر بیمار هم بشوند، دچار هیچ بیماری مزمنی نخواهند شد


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز