• 6 ماه پیش

  • 103

  • 11:41

قسمت سوم- داستان لیلی و مجنون فضولی- به زبان ترکی

یکشنبه های افسانه ای(داستان و شعر)
0
0
0

قسمت سوم- داستان لیلی و مجنون فضولی- به زبان ترکی

یکشنبه های افسانه ای(داستان و شعر)
  • 11:41

  • 103

  • 6 ماه پیش

توضیحات

در قسمت سوم . لیلی و مجنون ، فضولی حال و احوال مجنون را شرح میدهد 

بو صفت مجنوندر و ابتدای محنت فزوندر


و اینکه دو عاشق سعی میکنند مردم متوجه عشق آنها نگردند . اما این کار غیر ممکن است .

این پادکست با خوانش: خانم دباغی و به همت : تانیش تهیه شده است.


منبع مورد استفاده : کتاب لیلی و مجنون فضولی با تصحیح آقای محمد حسین صدیق


با صدای
دباغی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads