• 4 ماه پیش

  • 173

  • 16:46

قسمت اول - داستان لیلی و مجنون فضولی- به زبان ترکی

یکشنبه های افسانه ای(داستان و شعر)
0
0
0

قسمت اول - داستان لیلی و مجنون فضولی- به زبان ترکی

یکشنبه های افسانه ای(داستان و شعر)
  • 16:46

  • 173

  • 4 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت از پادکست داستان لیلی و مجنون فضولی به زبان ترکی

در باره تولد مجنون اشعاری را می شنویم.

این ابیات به زبان ترکی بوده و از روی نسخه استاد حسین محمدزاده صدیق بازخوانی شده است.


بوطغرای مثال محبتدر و دیباچه دیوان محنتدر


این پادکست با تحقیق و پژوهش: بیتا دباغی و به همت : تانیش تهیه شده است.


منبع مورد استفاده : کتاب لیلی و مجنون فضولی با تصحیح آقای محمد حسین صدیق


با صدای
بیتا دباغی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads