• 1 سال پیش

  • 183

  • 06:36

قسمت دوم - داستان لیلی و مجنون فضولی

یکشنبه های افسانه ای(داستان و شعر)
1
توضیحات

در این قسمت از داستان

نحوه اولین دیدار لیلی و مجنون در مدرسه را با هم از اشعار حکیم محمد فضولی خواهیم خواند.

اشعار لطیف فضولی که در این دیدار سروده، نهایت لطف و عشق را به تصویر کشیده است.

بو بنیاد بنای بلادر و مقدمه الم و ابتلادر


این پادکست با تحقیق و پژوهش: بیتا دباغی و به همت : تانیش تهیه شده است.

منبع مورد استفاده : کتاب لیلی و مجنون فضولی با تصحیح آقای محمد حسین صدیقبا صدای
بیتا دباغی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads