• 1 سال پیش

  • 29

  • 23:58

بخش چهارم و پایانی از گفتگوی نیکاوند با خانم محبوبه مظاهری : کوچ منابع انسانی

مصاحبه ها
0
0
0

بخش چهارم و پایانی از گفتگوی نیکاوند با خانم محبوبه مظاهری : کوچ منابع انسانی

مصاحبه ها
  • 23:58

  • 29

  • 1 سال پیش

توضیحات

چیزی که مانع از برنامه ریزی و حرکت ما میشه، تلاطم های زندگی و عدم ثبات اقتصادی نیست. بلکه چسبیدن ما به عادتهایمان است. ما میتوانیم در همین دنیای پرتلاطم و ناآرام، با انعطافپذیری و هوشیاری و پیگیری ترندها، از حداکثر توانمان برای بقاء ، شادی، و امنیت خود و خانواده مان به کار بگیریم.


با صدای
محبوبه مظاهری
هاله ناصری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads