• 10 ماه پیش

  • 12

  • 03:22:00

قیمت گذاری دلاری کالا و خدمات برای مشتری خارجی، منافع و آسیبها ۶ تیر ۱۴۰۱

باشگاه تجارت با عراق
0
0
0

قیمت گذاری دلاری کالا و خدمات برای مشتری خارجی، منافع و آسیبها ۶ تیر ۱۴۰۱

باشگاه تجارت با عراق
  • 03:22:00

  • 12

  • 10 ماه پیش

توضیحات

جلسه چهل و هفتم باشگاه تجارت با عراق در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۱ با موضوع "قیمت گذاری دلاری کالا و خدمات برای مشتری خارجی، منافع و آسیبها؟"


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads