• 10 ماه پیش

  • 3

  • 02:59:18

تجربه یکساله باشگاه تجارت با عراق، انتقادات و پیشنهادات ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

باشگاه تجارت با عراق
0
0
0

تجربه یکساله باشگاه تجارت با عراق، انتقادات و پیشنهادات ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

باشگاه تجارت با عراق
  • 02:59:18

  • 3

  • 10 ماه پیش

توضیحات

جلسه چهل و ششم کلاب تجارت با عراق در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ با موضوع "تجربه یکساله کلاب تجارت با عراق، انتقادات و پیشنهادات"


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads