• 10 ماه پیش

  • 14

  • 04:31:55

بررسی فرآیند پولسپاری نزد صرافی در تجارت بین ایران و عراق ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

باشگاه تجارت با عراق
0
0
0

بررسی فرآیند پولسپاری نزد صرافی در تجارت بین ایران و عراق ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

باشگاه تجارت با عراق
  • 04:31:55

  • 14

  • 10 ماه پیش

توضیحات

فایل صوتی جلسه چهل و چهارم کلاب تجارت با عراق در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ با موضوع "بررسی فرآیند پولسپاری نزد صرافی در تجارت بین ایران و عراق؟"با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads