• 1 سال پیش

  • 2.0K

  • 01:27:01

از این مراسم دسته جمعی فرار نکنید!!!

رادیو شب تهران
0
0
0

از این مراسم دسته جمعی فرار نکنید!!!

رادیو شب تهران
  • 01:27:01

  • 2.0K

  • 1 سال پیش

توضیحات

فصل سوم - اپیزود سوم

ماه نامه ی آوایی فرهنگ و هنر ؛ با ارایه ی علی جعفری فوتمی

موضوع این قسمت ، "رسم و آیین" است. تو گویی آیین ها واکنش شکوهمند آدمی به کنش های مداوم و پی در پی جهان هستی اند. پاسخی هنرمندانه به سوالات بی پایان. و حالا که جهان مدرن شده ، ما را هر روز بیش از پیش به فردیت خود مشغول می کند پرسش اساسی این است که با گریز مداوم انسان مدرن از جمع ها و تمایل تحمیلی به فردگرایی ؛ آیا دوران پرشکوه "مراسم" به پایان خود نزدیک می شود؟

همراه با نسیم تیمورپور ؛ از مراسم و آیین ها گفتیم و در این شماره مجله شبانه رادیو شب تهران با اعظم چیک ، گروه sedda ، آیدین آرتا ، گروه مالوک ، امید طاهری ، بیتا کریم پور ، حافظ عظیمی ، مهدی اخوان ثالث، انیسا و پتی گاردی همراه شدیم .

امیدوارم شما هم بشنوید و دوست بدارید.

لطفا برایم از آن بخش ها که دوستشان داشتید و آنها که نه ؛ هردو ، بنویسید


با صدای
علی جعفری فوتمی
نسیم تیمور پور
بیتا کریم پور
حافظ عظیمی
امید طاهری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads