• 1 سال پیش

  • 3.3K

  • 01:39:47

آدم به جای خالی دندان کشیده عادت می کند

رادیو شب تهران
1
1
0

آدم به جای خالی دندان کشیده عادت می کند

رادیو شب تهران
  • 01:39:47

  • 3.3K

  • 1 سال پیش

توضیحات

فصل سوم - اپیزود دوم

ماه نامه ی آوایی فرهنگ و هنر ؛ با ارایه ی علی جعفری فوتمی

این قسمت به "عادت" می پردازد. میلی شگفت انگیز به تکرار یک تجربه؛ تکرار و تکرار و تکرار . همه ی ما کم و بیش به چیزهایی " عادت " داریم و عادت ها بخش مهمی از زندگی ما را می سازند . عادت ها نه تنها به عنوان یک کنش زیستی فردی که در بسیاری از موارد به عنوان واکنش جمعی یک ملت به آنچه که در زندگی شان جریان دارد مهم و تاثیرگذار اند.اما سوال اینجاست که با این میل فزاینده به تکرار و عادت چه باید بکنیم . فرایند عادت کردن و عادت شکنی هردو به یک اندازه عجیب و گاه طاقت فرسایند . از همین رو باید عادت را با نگاهی جستجوگر جویید؛ تحلیل و بررسی کرد و در نهایت برایش تصمیم گرفت .

همراه با نسیم تیمورپور ؛ از عادت گفتیم ، ردپای عادت را از زندگی شخصی تا اجتماعی ، از ادبیات تا سینما و موسیقی دنبال کردیم و در این راه از همراهی بهمن فرسی ؛ هنگامه قاضیانی ،مولانا جلال الدین بلخی ، مسعود شعاری ، ایوان گنچارف ؛ بهروز رضوی ، علی حاتمی ، مرتضی حنانه ، هادی حوری ، نگین فرهود ، هانیه جداری ، ابی لیتلز ، حسین منزوی ، The animals ، zubi، ocean elzy، indila و جولیا پطرس استفاده کردیم .

امیدوارم شما هم بشنوید و دوست بدارید.

لطفا برایم از آن بخش ها که دوستشان داشتید و آنها که نه ؛ هردو ، بنویسید


با صدای
علی جعفری فوتمی
نسیم تیمورپور
نگین فرهود
هانیه جداری
هادی حوری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads