• 1 سال پیش

  • 5.1K

  • 01:31:12

صدا با سکوت آشتی نمی کند

رادیو شب تهران
1
1
0

صدا با سکوت آشتی نمی کند

رادیو شب تهران
  • 01:31:12

  • 5.1K

  • 1 سال پیش

توضیحات

فصل سوم - اپیزود اول

ماه نامه ی آوایی فرهنگ و هنر ؛ با ارایه ی علی جعفری فوتمی

با انتشار این قسمت ؛ فصل سوم از رادیو شب تهران بعد از یکسال واندی سکوت آغاز می شود . این سکوت خودخواسته فرصتی بود مناسب برای بازاندیشی آنچه می ساختم.پس فصل سوم اگرچه عموما همان سیاق فصل پیشین رادارد اما با تغییراتی چند تقدیم می شود.این فصل با همراهی نسیم تیمورپور ساخته و پرداخته می شود.

موضوع این اپیزود " سکوت" است. سکوت که گاه نشانه ی خردمندی و گاه دلیلی بر ترس انگاشته می شود. هر چه که هست از ادبیات تا سینما؛ از فرهنگ عامه تا موسیقی ، همه و همه اشارات فراوانی به سکوت دارند.

با نسیم درباره سکوت حرف زدیم و خوب و بد سکوت را شکافتیم و از همراهی و لطف افروز کاظم زاده ، مسعود بربر، ساناز امامی ؛ رضا امیر صالحی ، افسانه محمدی و حمیدرضا سلیمانی استفاده کردیم.

صدای محمدرضا شجریان ؛ احمد شاملو ؛ شهرام ناظری ؛ لارا فابین ، سعاد ماسی ، ایزاک دنیلسون و بسیاری دیگر این اپیزود را از سکوت در آورده است.

لطفا برایم از آن بخش ها که دوستشان داشتید و آنها که نه ؛ هردو ، بنویسید


با صدای
علی جعفری فوتمی
نسیم تیمورپور
مسعود بُربُر
افروز کاظم زاده
ساناز امامی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads