• 2 سال پیش

  • 22

  • 01:50

خفتن عاشق یکی است بر سر دیبا و خار - سعدی شیرازی

شعرستان
0
0
0

خفتن عاشق یکی است بر سر دیبا و خار - سعدی شیرازی

شعرستان
  • 01:50

  • 22

  • 2 سال پیش

توضیحات
خفتن عاشق یکی است بر سر دیبا و خار - سعدی شیرازی

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads