• 2 سال پیش

  • 26

  • 01:25

سرشکم‌ دود آهم‌ شعله‌ام‌ داغ دلم بیدل - ابوالمعانی بیدل

شعرستان
0
0
0

سرشکم‌ دود آهم‌ شعله‌ام‌ داغ دلم بیدل - ابوالمعانی بیدل

شعرستان
  • 01:25

  • 26

  • 2 سال پیش

توضیحات
سرشکم‌ دود آهم‌ شعله‌ام‌ داغ دلم بیدل - ابوالمعانی بیدل

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads