• 1 سال پیش

  • 133

  • 48:15

سرمنشاء اختلالات عاطفی و جنسی بخش سوم

عقلب
0
0
0

سرمنشاء اختلالات عاطفی و جنسی بخش سوم

عقلب
  • 48:15

  • 133

  • 1 سال پیش

توضیحات

مقصود از بی مهری و کمبود محبت در خانواده چیست؟


تبعیض جنسیتی و کمبود محبت...


چرا من در خانواده دیده نمی شوم؟ اما برادرم همیشه مورد توجه ویژه قرار می گیره؟


چرا میان فرزندانم دشمنی وجود داره؟ چرا فرزندانم مدام باهم دعوا می کنند؟


تبعیض در خانواده های چند فرزندی...


تبعیض میان فرزندان چه بلایی رو سر خانواده میاره!؟


چرا والدین میان فرزندان خود تبعیض قائل می شوند!؟


مصداق های تبعیض در خانواده چیست!؟


برگرفته از کتاب عقلب


نویسنده: مصطفی بیت سعید


گویندگان: مصطفی بیت سعید و علی خان آبادی

www.aghalb.ir


با صدای
علی خان آبادی
مصطفی بیت سعید

رده سنی
محتوای تمیز