• 1 سال پیش

  • 83

  • 46:56

سرمنشاء اختلالات عاطفی و جنسی بخش دوم

عقلب
0
0
0

سرمنشاء اختلالات عاطفی و جنسی بخش دوم

عقلب
  • 46:56

  • 83

  • 1 سال پیش

توضیحات

پدرا و مادرا از جونشون برای بچه ها مایه میذارند، اما...


چرا خوبی و فداکاری های والدین به چشم نمیاد!؟


چه کسانی بیشتر از همه دچار کمبود محبت هستند!؟


من ی دخترم؛ پدرم منو آدم حساب نمی کنه... 😭


چرا محبت دیدن اینقدر برای ما انسان ها مهمه!؟🤔


چرا پدرها به دختراشون محبت نمی کنند!؟😰


برگرفته از کتاب عقلب


نویسنده: مصطفی بیت سعید


گویندگان: مصطفی بیت سعید و علی خان آبادی

www.aghalb.ir


با صدای
علی خان آبادی
مصطفی بیت سعید

رده سنی
محتوای تمیز