• 1 سال پیش

  • 2.0K

  • 45:47

سرمنشاء اختلالات عاطفی و جنسی بخش اول

عقلب
1
1
0

سرمنشاء اختلالات عاطفی و جنسی بخش اول

عقلب
  • 45:47

  • 2.0K

  • 1 سال پیش

توضیحات

اولین ارتباط جنسی کودکی با...😱


چرا با وجود اینکه به فرزندم محبت می کنم، رابطه سردی با من داره!؟


به من هم محبت می کردند و هم من رو کتک می زدند...🙁


چرا نمیتونم به بقیه محبت کنم!؟ چرا از عشق و محبت بیزارم!؟😬


چرا نمیتونم با دیگران ارتباط پایداری ایجاد کنم!؟😱


چرا خیلی زود از جنس مخالف زده میشم و با ی آدم جدید ارتباط می گیرم!؟🤔


چرا برخی دختران و پسران بطور همزمان با ده ها نفر ارتباط عاطفی می گیرند!؟😰


سرمنشاء اختلالات عاطفی وجنسی به کجا برمی گرده!؟


برگرفته از کتاب عقلب


نویسنده: مصطفی بیت سعید


گویندگان: مصطفی بیت سعید و علی خان آبادی

www.aghalb.ir


با صدای
علی خان آبادی
مصطفی بیت سعید

رده سنی
محتوای تمیز