• 2 ماه پیش

  • 96

  • 06:17

انفجار قیمتی این میمکوینها در راه است

چین-پاد
0
0
0

انفجار قیمتی این میمکوینها در راه است

چین-پاد
  • 06:17

  • 96

  • 2 ماه پیش

توضیحات

در اولین قسمت از پادکست هفتگی چین پاد در سال ۱۴۰۲ سعی بر بررسی اخبار مهم پیرامون ترندترین پروژه های میمکوین رمزارزی داریم تا با بررسی بیبیدوج،شیبااینو و دوجکوین توانسته باشیم پاسخ سوالات شما را داده باشیم.