• 1 سال پیش

  • 397

  • 07:55

معرفی پروژه های انفجاری میمکوین و هوش مصنوعی رو هرگز از دست نده!

چین-پاد
0
0
0

معرفی پروژه های انفجاری میمکوین و هوش مصنوعی رو هرگز از دست نده!

چین-پاد
  • 07:55

  • 397

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت از برنامه پادکست هفتگی چین پاد سعی بر بررسی اخبار پیرامون مهمترین میمکوینها و بررسی بحث هوش مصنوعی و رقبای جدید مایکروسافت و اوپن ای آی داشتیم.