• 1 سال پیش

  • 216

  • 07:42

بررسی آینده میمکوینهای انفجاری ارزهای دیجیتال

چین-پاد
0
0
0

بررسی آینده میمکوینهای انفجاری ارزهای دیجیتال

چین-پاد
  • 07:42

  • 216

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قست از پادکست هفتگی چین پاد سعی بر بررسی میمکوینهای انفجاری بازار و آینده آنها کردیم.همچنین در موردسرمایه گذاری جدید مایکروسافت رو چت جی پی تی و به رسمیت شناخته شدن ارزدیجیتال ترون بعنوان پول رسمی بعضی کشورعای اروپایی صحبت کردیم.