• 1 سال پیش

  • 136

  • 53:49

ادامه تسکین کودکان در فاجعه انسانی یا طبیعی (آمادگی،اخبار و جنگ)

داروچی
0
0
0

ادامه تسکین کودکان در فاجعه انسانی یا طبیعی (آمادگی،اخبار و جنگ)

داروچی
  • 53:49

  • 136

  • 1 سال پیش

توضیحات

این قسمت مربوط به آمادگی قبل و هنگام رخداد، موضوع پوشش رسانه ای و راهکارهای کنترلی، موضوع جنگ و تروریسم برای کودکان .در این اپیزود به بررسی رویکردهای متفاوتی که برای تسکین کودکان پس از رخداد یک فاجعه وجود دارد، می‌پردازیم. فاجعه‌ها می‌توانند به شدت بر روی روحیه و رفتار کودکان تأثیر بگذارند و به همین دلیل، نیازمند رویکردهای خاص و متفاوتی هستند تا بتوانند این تجربه را به خوبی پشت سر بگذارند.

اپیزود هفدهم پادکست داروچی  تالیفی از راهنمای آموزشی دستورالعمل دقیق و کاربردی که توسط دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک منتشر شده با عنوان مراقبت از کودکان بعد از تروما، فاجعه یا مرگ راهنمایی برای والدین و متخصصین. این راهنما توسط مرکز مطالعات کودکان این دانشکده منتشر شده است. من دکتر میرمحمدی هستم.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads