• 1 سال پیش

  • 100

  • 08:30
توضیحات

موضوع این اپیزود:خود آگاه کردن کودک


  لینک تهیه مجموعه‌ی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان

https://madresehvaledgari.com/product


مطالب متنی را می تونید در وبسایت مدرسه والدگری مطالعه کنید:


لینک وبسایت مدرسه والدگری

https://madresehvaledgari.com

.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads