• 1 سال پیش

  • 2.0K

  • 29:33

پیمان یالتا

دروازه تاریخ
2
2
1

پیمان یالتا

دروازه تاریخ
  • 29:33

  • 2.0K

  • 1 سال پیش

توضیحات

چطور پیمان یالتا دنیا را تغییر داد


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads