• 8 ماه پیش

  • 1.2K

  • 29:33

پیمان یالتا

دروازه تاریخ
1
1
1

پیمان یالتا

دروازه تاریخ
  • 29:33

  • 1.2K

  • 8 ماه پیش

توضیحات

چطور پیمان یالتا دنیا را تغییر داد


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads