• 3 سال پیش

  • 4

  • 28:58

پادکست یازدهم: امید

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست یازدهم: امید

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 28:58

  • 4

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید: امید چیست - داستان‌هایی در ارتباط با امید - چگونه امید ایجاد می‌شود؟ - چه مسائلی با امید در انسان مرتبط هستند؟

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد  پرداخته می‌شود.

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها