• 3 سال پیش

  • 1

  • 27:51

پادکست شانزدهم: ذهنیت ها

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست شانزدهم: ذهنیت ها

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 27:51

  • 1

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید: ذهنیت ها چه آثاری در زندگی ما دارند؟ - اثر پلاسیبو

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها